Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] CEU

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] CEU


Chronological Thread 
  • From: Nemeth Csaba <ncs AT almos.vein.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] CEU
  • Date: Tue, 16 May 2017 17:36:42 +0200

Kedves Raics Péter, Mayer István és Mindenki!

A Fizinfón az e témájú levelek száma jelzi, hogy a politika, vitathatatlanul, benyomult a szokásosnál (és a kívánatosnál) nagyobb mértékben a tudományos, szakmai életbe is. Nem ismeretlen ez a történelemből. Lehetne a példákat sorolni Galileitől, a Big Bang mellet érvelő szovjet fizikusok internálásától a kínai „kulturális forradalom”-ig.

Itt a „lex-CEU” kapcsán felmerült a „burkolt antiszemitizmus” illetve, kontraként az ennek „sunyi vádja” elleni tiltakozás, illetve e „sunyi vád” elleni vád, mely mindkét oldalról tkp. megbélyegzést, befeketítést sugall.

Érdemes megvizsgálni ezt a jelenséget, s talán megérteni a másik felet.

Tények. A CEU-t a kormány oldaláról következetesen „Soros egyetem”-nek aposztrofálják. Nyíltan a Soros György, zsidó származású, befolyásos amerikai milliárdosnak tulajdonított, egyéb, negatívnak ítélt dolgokhoz kapcsolják. Ahogy már sokan írták, a CEU („Soros egyetem”) ügye egy nagyobb kontextusba helyezendő. De maga a „sorosozás” bír-e antiszemita színezettel?

Valószínűleg nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy vannak, akik számára igen.

És bizonyára az is igaz lehet, hogy vannak, akik számára nem. Vannak, akik számára Soros György egy befolyásos milliárdos, aki szerintük negatív ügyeket támogat, és ezért nem kedvelik. Ez független származásától, lehetne norvég vagy indián, ez indifferens.

Az első csoportba tartozók között vannak, akiket ez sért, irritál, és ha így érzik, ez jogos nehezteléssel tölti el őket.

Aztán első csoportba tartozók között vannak olyanok, akiknek ez tetszik, fogékonyak a burkolt vagy nyílt antiszemitizmusra.

Ha tehát valaki „sorosozik” akkor ez több dolgot is jelenthet:

1.) Burkoltan rájátszik az antiszemita (vagy általánosabban az idegengyűlölő) érzelmekre, és titkos összekacsintással (mi tudjuk kikre/mire gondolunk) használja az erre fogékonyak maga mellé állítására.

2.) Nem ért egyet az amerikai milliárdos törekvéseivel és ebben a bírálatban nincs szemernyi antiszemitizmus sem.

Ha tehát a 2.) csoportba tartozót a burkolt antiszemitizmus vádja éri a „Soros-ellenesség” miatt, az joggal kéri ki magának, lehet őszinte a felháborodása. Védekezésében felteszi, hogy ez a vád csak egy „sunyi vád” egy véleménydiktatúra része. Ami persze logikailag nem kizárt. Másrészt ez a vád is lehet őszinte, hiszen ha az 1.)-es csoportba tartozót képzelünk a kijelentő mögé, akkor jogos ez a vád.

Másrészt, az 1.)-es csoportba tartozó, szándékoltan burkolt antiszemitizmust használó szintén megjátszhatja a felháborodottat („rossz az, aki rosszra gondol”), és visszatámadhat, véleménydiktatúrát kiálthat. Állíthatja, hogy ő a 2.) csoportba tartozik, kikéri magának az aljas gyanúsítgatást…

És ha már Fizinfón vagyunk, egy (talán sánta) analógia:

A „sorosozás”-t mint kvantumállapotot a megfigyelő/észlelő aktív közreműködése teszi megtörtént eseménnyé. Vannak, akiknek hullám és vannak, akiknek részecske…

És a kibocsátót, ha megvádolják, hogy részecskékkel bombáz, védekezhet, hogy nem, ez számára hullám… És lehet, hogy igazat állít, és lehet, hogy nem…

És még egy gondolat a „Lex-CEU” kapcsán. Mi értelme lenne egy egyetemet bezárni (ellehetetleníteni), mert esetleg a miénkkel nem teljesen egyező nézeteket is oktatnak? Ha belegondolunk, jelenlegi miniszterelnökünk egy kommunista ország jogi egyetemén végzett. Feltétlenül kommunista típusú jogértelmezést és joggyakorlást várunk tőle? A tudományos szocializmus gyakorlatba ültetését? Jegybankunk elnöke a Marx Károly közgazdasági egyetemen tanult, a kommunista időkben. Biztos, hogy úgy megfertőzték az ott oktatottak, hogy csak a szocialista tervgazdaság és a politikai gazdaságtan kereteiben tud gondolkodni és cselekedni? Tehát az ok, valószínűleg a nagyobb kontextusban keresendő.

Üdvözlettel,

Németh Csaba
---
Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
https://www.avast.com/antivirus


  • [Fizinfo] CEU, Nemeth Csaba, 05/16/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page