Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola


Chronological Thread 
  • From: Mihály György <mihaly.gyorgy AT mail.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola
  • Date: Tue, 21 Feb 2017 12:00:44 +0100

*Felhívás doktori témák meghirdetésére*

A BME Természettudományi Karán, a Fizikai Tudományok Doktori Iskolában meghirdetendő PhD témák kiírását 2017-től a kar honlapján keresztül lehet megtenni, a http://ttk.bme.hu/ugyintezes linken keresztül, az ott ismertetett módon. Ha a téma meghirdetője angol nyelven is feltölti témakiírását, akkor azt elérhetővé tesszük a Fizikai Intézet angol nyelvű honlapján is (http://physics.bme.hu/study-here?language=en).

A BME Doktori Szabályzat előírja, hogy külső témavezető csak az lehet, aki teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó olyan intézményben, amely az Egyetemmel írásban rögzített együttműködési megállapodást kötött a doktori képzés célkitűzéseinek megvalósítására [DHSZ 10. § (4) pont]. http://doktori.bme.hu/szabalyzatok/BME_DHSZ_2017_jan_v4.pdf

A Fizikai Tudományok Doktori Iskolával együttműködési szerződést kötött intézmények:
MTA Természettudományi Kutatóközpont
MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Atomenergia-kutató Intézet
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Országos Onkológiai Intézet
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Semmelweis Egyetem

A szerződések itt tekinthetők meg: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=11
Ha a témát javasló más külső intézményben dolgozik, mielőbb kezdeményezze a megállapodás megkötését.

Kérjük, hogy a témakiírók PhD témajavaslataikat 2017. március 20-ig elektronikusan töltsék fel a kari adatbázisba. A javaslatok véglegesítését emailben igazoljuk vissza.

A kiírás véglegesítésével a téma meghirdetője egyúttal nyilatkozik a kutatás feltételeinek biztosításáról, továbbá a munkahelyi vezetővel (és a tanszéki konzulenssel) történt egyeztetésről. A témák elfogadásáról a Doktori Iskola Tanácsa dönt. A téma meghirdetésének feltétele, hogy a témakiíró az ODT adatbázisba (www.doktori.hu) felvételre kerüljön, vagy korábbi adatait 2017. március 20-ig frissítse. Ehhez technikai segítséget a vidamari AT ttdh.bme.hu email címen lehet kérni.

A határidő után érkező javaslatok nem kerülnek meghirdetésre.

A fenti felhívás elérhető a doktori iskola honlapján: http://phd.physics.bme.hu/  • [Fizinfo] Felhívás doktori témák meghirdetésére - BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola, Mihály György, 02/21/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page