Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2017 02 17

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2017 02 17


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2017 02 17
  • Date: Wed, 08 Feb 2017 00:12:00 +0100


Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadó: Dr. Dombi Péter, tudományos főmunkatárs
MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet

Cím: Nanooptikai közelterek (térnövekmény) mérése ultragyors fotoelektronokkal

Időpont: 2017. 02. 17 (péntek), 11-12 h

Helyszín: SZTE TTIK, Budó Ágoston előadó,
Szeged, Dóm tér 9.

Absztrakt:
Nanooptikai közleterek mérése a plazmonika egy alapvető kihívása és az alkalmazások szempontjából is kiemelkedően fontos. Budapesti kísérleteinkkel, SZTE-es kutatók közreműködésével demonstráltunk és validáltunk egy olyan új módszert, melynek során ultragyors fotoemisszióval tetszőleges fém, felületi nanostruktúra maximális térnövekménye mérhető. A közvetlenül, nemdestruktív módon megmért térnövekmények jól egyeznek a modellezési eredményekkel mind lokalizált plazmonok mind haladóhullámok esetén. A kísérleteinkkel megalapoztuk nanooptikai közelterek fotoelektronokkal történő szondázását. Az eredmények a Nano Letters folyóiratban olvashatók: P. Rácz, Z. Pápa, I. Márton, J. Budai, P. Wrobel, T. Stefaniuk, C. Prietl, J. R. Krenn and P. Dombi, "Measurement of Nanoplasmonic Field Enhancement with Ultrafast Photoemission," NANO LETT., in press (2017).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminarium-koordinator----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2017 02 17, mcsete, 02/08/2017

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page