Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A PISA-jelentes javitasanak lehetosegei egy kiserletezo szemevel

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A PISA-jelentes javitasanak lehetosegei egy kiserletezo szemevel


Chronological Thread 
  • From: "dr. BARTOS-ELEKES Istvan" <beistvan AT yahoo.com>
  • To: Fizinfora levél <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] A PISA-jelentes javitasanak lehetosegei egy kiserletezo szemevel
  • Date: Sat, 10 Dec 2016 18:49:49 +0000 (UTC)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=yahoo.com

Tisztelt Kollégák! Nekem is volt „Rácz Tanár Úr” tanárom, ráadásul kettő is!
A nagyváradiPremontrei Főreálgimnázium utódiskolájában Schwartz Lajos „tanár
elvtárs” nekünkfizikát és kémiát is tanított, így kétszeresen is befolyásolta
a fejlődésünket.A személyes varázsa, pontossága, következetessége, csodálatos
magyarázatai,kísérletei által megértettük és megszerettük a tantárgyait.
Mindenki kedvelte, egymásköztis szégyen volt a „nem tanultam mára”. Másoknak
is volt ilyen tanára, hiszenakkoriban (az ’50-es évek végén) ezvolt a divat,
az eddigi hozzászólókat szinte csak ilyen tanárok tanították. Kísérletező
lévén, én Sükösd Csaba hozzászólásának egy gondolatátszeretném egy készülékem
megépítési gondjainak bemutatásával megerősíteni, párhuzamot vonni. Egy40°C ±
0,01°C termosztátot* kellettépítenem. Nagy tehetetlenségű (a kikapcsoltfűtés
után még 10-12 percig nőtt a hőmérséklet) rendszerről lévén szó,
mindenszabályozási beavatkozás hatását meg kellett várnom.
- Ha gyorsan melegítettem, majd a kívánt hőmérséklet környékén
kikapcsoltam a fűtést, akkor arendszer tehetetlensége miatt könnyen elértem a
43-44°C-t is.
- Ha lassan melegítettem, akkor képtelenség volt kivárni a kívánt
hőmérséklet elérését, astabilitás csak ±0,5°C körüli volt. Az áramfigyelő
ellenállás változó energiakibocsátásapedig ezt is felborította!
- Ha ehhez hozzáadom a nálunk, akkor kötelező max. 15°C
téliszobahőmérsékletet, meg a 35°C nyári kánikulát, akkor reménytelennek tűnő
feladatvárt rám.
 Sok munkával egy használhatatlan termosztátot realizáltam! Jó megoldás. Több
hőmérsékleten kimértem a körülbelüli hőmérsékletstabilitásnakmegfelelő
energiaszükségletet. Ezekből a mérésekből egy széles határok közöttváltozó
teljesítményű fűtőrendszer épült, így sikerült elérnem a kívántstabilitást. A
fűtési teljesítményt egy komplex kettős elektronikával,
folyamatosanszabályoztam 50-60 W-tól a stabilitáshoz szükséges-elégséges
néhánytíz mW-ig (az áramfigyelő 12 W-nyi fűtése isbesegített, ezt a vízhűtés
kompenzálta). Következtetések:
- Vigyázzunk, a meggondolatlan mértékű, a hatást nem ellenőrzőbeavatkozás
csak egy használhatatlan termosztátot eredményezhet! Ráadásul, a
mihelyzetünkben, nekünk nem egy termosztát, hanem lassan de biztosan növekedő
tanügyieredményesség szükséges! Itt igen sok, egymással ellentétes faktor
pozitív összhatásátkell elérnünk.
- Az előbbi vezérlési teljesítményt állítsuk át száz mW-ra, vagy egy
kicsiveltöbbre, így lassan, de biztosan növekedhetne a tanítás
eredményessége, ez eltarthatlegalább 10-15 évig.
- Irigyelhető pályának, és nem egy kenyérkereseti lehetőségnek
kellenebeállítani a tanári pályát, vagyis az első, valóban jó eredmények csak
szintén 10-15év múlva várhatóak.
- Ekkora reform levezérléséhez félre kell állítani a politikusokat,
KlebersbergKuno-t is túlszárnyaló lelkesedésű emberekkel talán eredményeket
is fel tudnánkmutatni. A kísérletem elején leírt, a hozzá nem értő kapkodását
meg kellszüntetni! Én akkor tanultam-játszottam, nekem talán megbocsájtható,
de egytanügyi rendszerrel nem szabad játszani!
 Tisztelettel,Bartos-Elekes István,Ady Endre Líceum, Nagyvárad,nyugalmazott
fizika-, informatika- és elektronikatanár 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Termosztát. A ’70-es ’80-as évek fordulóján egy NMR rendszer nagy
elektromágnesénekáramellátását (kb. 80 V, 12 A), illetve a mágneses tér
indukcióját kellett hétés fél számjegyes stabilitásúra megoldanom. Az 1 tesla
körüli térerőtprotonrezonanciás magnetométerrel ellenőriztem. Az
alapproblémát a referencia hőmérsékletfüggésejelentette, ezért termosztátot
építettem.A termosztátba került az áramfigyelő manganinból készült
ellenállása, ahőmérsékletfigyelő termisztorhálózat, a feszültségreferencia
elektronikája is.Az egészet a keverőmotorral együtt transzformátorolajba
merítettem, egy ellenálláshálóvalfűtöttem, és egy elektronikusan vezérelt
hozamú, vízjárta rézcsőspirállal hűtöttem. 

  • [Fizinfo] A PISA-jelentes javitasanak lehetosegei egy kiserletezo szemevel, dr. BARTOS-ELEKES Istvan, 12/10/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page