Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MEGHIVO - Konloly Thege Miklos emlekuleste - MTA MTU

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MEGHIVO - Konloly Thege Miklos emlekuleste - MTA MTU


Chronological Thread 
  • From: Némethné Jároli Erika <jaroli.erika AT titkarsag.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MEGHIVO - Konloly Thege Miklos emlekuleste - MTA MTU
  • Date: Wed, 2 Nov 2016 12:02:09 +0100 (CET)

MEGHÍVÓA Fizikai Tudományok Osztályának Csillagászati és Űrfizikai Tudományos
Bizottsága,

valamint a Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

tisztelettel meghívja az

Emlékülés Konkoly Thege Miklós tiszteletére,

halálának 100. évfordulója alkalmábólcímmel megrendezésre kerülő tudományos ülésére.Időpont: 2016. november 7. hétfő, 14.00

Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem,

(1051 Bp. Széchenyi István tér 9. I. em.)

Program:14.00: Megnyitó

Kiss L. László, levelező tag, MTA CSFK CSI14.10: Magyarország politikai és gazdasági viszonyainak változásai Konkoly
Thege Miklós életében

Kozári Monika PhD, MTA Titkársága14.40: A csillagászat Konkoly Thege Miklós korában

Szabados László, az MTA doktora, MTA CSFK CSI15.10: Konkoly Thege Miklós magyarországi tudós kortársai

Gazda István, a tört. tud. kandidátusa (Magyar Tudománytörténeti és
Egészségtudományi Intézet)15.40-16.00: Szünet16.00: Konkoly Thege Miklós csillagászati munkássága és fogadtatása

Zsoldos Endre PhD, MTA CSFK CSI16.30: Kövesligethy Radó spektrálelmélete

Balázs Lajos, az MTA doktora, MTA CSFK CSI

Üdvözlettel: Jároli ErikaAttachment: Meghivo Konkoly 100.pdf
Description: Adobe PDF document  • [Fizinfo] MEGHIVO - Konloly Thege Miklos emlekuleste - MTA MTU, Némethné Jároli Erika, 11/02/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page