Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Wigner SZFI Szeminárium, nov 3, 14h: Nándori István (Atomki, DTE)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Wigner SZFI Szeminárium, nov 3, 14h: Nándori István (Atomki, DTE)


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Wigner SZFI Szeminárium, nov 3, 14h: Nándori István (Atomki, DTE)
  • Date: Wed, 2 Nov 2016 11:06:30 +0100
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

WIGNER SZFI SZEMINÁRIUMNÁNDORI ISTVÁN

(Atomki, DTE, vendéglátó: Szirmai Gergely)
"BKT-fázisátalakulás és a funkcionális renormálási csoport módszer"

Idõpont: 2016. november 3. (csütörtök) 14:00 (1 óra)
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem
Összefoglaló:

A 2016-os fizikai Nobel-díjat a Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT), azaz
a topologikus fázisátalakulás és a topologikus fázisok vizsgálatáért
ítelték oda. Eddigi ismereteink alapján számos kétdimenziós modell, például
az O(2) szimmetrikus, illetve a sine-Gordon skalártérelméletek, az XY
klasszikus spinmodell és a neutrális Coulomb-gáz is ezzel a
fázisátalakulással jellemezhetõ. Ezen modellek közelítésekkel, vagy
egzaktul egymásra képezhetõk. Azonban az O(2) modell legújabb vizsgálata
(arXiv:1606.04547) azt mutatja, hogy az amplitúdófluktuációk módosítják a
fázisszerkezetet. Ezt a meglepõ állítást ellenõrizhetjük példul úgy ha a
funkcionális renormálási csoport (FRG) módszer segítségével megvizsgáljuk
az O(2) modell fázisait annak sine-Gordon reprezentációját használva. Jelen
elõadás egyik célja, hogy rövid áttekintést adjon az FRG módszerrõl
megmutatva a kapcsolatot a modern alak, azaz a Wetterich-egyenlet, és a
Wilson-Kadanoff blokkosításra épülõ Wegner-Houghton-egyenlet között. Másik
célja, hogy egy konkrét példát mutasson az egyik legegyszerûbb
alkalmazására, azaz a sine-Gordon skalárterek FRG vizsgálatára, amivel
választ kaphatunk a fent említett probléma megoldására és a módszer lényege
is érthetõvé válik a kvantumtérlemélet mélyebb ismerete nélkül.

*Részletes információ:* http://www.szfki.hu/seminar
Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Asbóth János
szfi-seminar AT wigner.mta.hu


  • [Fizinfo] Wigner SZFI Szeminárium, nov 3, 14h: Nándori István (Atomki, DTE), Janos Asboth, 11/02/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page