Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Balog Janos <balog.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rmkiusers AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
  • Date: Wed, 14 Sep 2016 03:14:08 +0200
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu

MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
Tisztelettel meghívjuk


Fényes Tibor

"BARIONSPEKTROSZKÓPIA – 2016"címmel tartandó szemináriumára.


Kivonat:

I. BEVEZETÉS
II. RÖVID ÁTTEKINTÉS A KÍSÉRLETI EREDMÉNYEKRŐL
III. A BARIONOK GERJESZTÉSE, ADATFELDOLGOZÁS
IV. A GERJESZTÉSEKET MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK
A bebörtönző potenciál független a spintől és kvarkíztől
Spontán tömeggenerálás, királis multiplett állapotok
Kétkvark-állapotok barionokban
V. GERJESZTETT ÁLLAPOTOK ÉS MODELLJEIK
N, Delta*,Lambda*,Sigma*, Xsi*, Omega* és bájos barionok
Modellek a hadronspektrumok leírására
A) Egy gluoncsere (OGE), B) Egy bozoncsere (OBE), C) Kétkvark,
D) Relat. kvarkmodell (RQM), E) 1/Nc
F) Rács-QCD, G) Dyson-Schwinger egy., H) Fagyejev,
I) Egyesített Hamilton-op., J) Királis szoliton,
K) Kétkvark-hadron dualitás, L) AdS/CFT megfeleltetés
Összefoglaló értékelés
VI. KÜLÖNLEGES ÁLLAPOTOK
Gluonlabdák, hibridek, multikvark-állapotokHelye: MTA Wigner FK SzFI I.ép. Tanácsterem
Ideje: 2016. szeptember 19. hétfő de. 11:00 óra


Szívesen látunk minden érdeklődőt.

Balog JánosArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page