Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] szeminárium - 2016. március 8.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] szeminárium - 2016. március 8.


Chronological Thread 
  • From: Attila Csík <csik.attila AT atomki.mta.hu>
  • To: "ATOMKI kutatok" <kutatok AT atomki.mta.hu>, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] szeminárium - 2016. március 8.
  • Date: Mon, 29 Feb 2016 09:03:35 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu


M E G H Í V Ó

az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoportja,
az MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság,
a Magyar Vákuumtársaság (HVS),
az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottság

közös szemináriumára.

A szeminárium ideje: 2016. március 8. (kedd) 13:30 óra

Helye: EK-MFA, KFKI telephely, 26-os épület, Tanácsterem
Budapest 1121 Konkoly Thege út 29-33.


Program

Szívós János, PhD hallgató
EK MFA, (Témavezető: Sáfrány György)

„Útkeresés mágneses vékonyrétegek nanomintázásához”


Varga Erika, PhD hallgató
SZTE Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
MTA-SZTE Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport
(Témavezető: Kiss János és Erdőhelyi András)

„Co és Rh nanorészecskék kölcsönhatása CeO2 hordozóval: felületi és
morfológiai változások”Minden tagunkat és érdeklődőt várunk a szemináriumon!


Üdvözlettel,

============================================================

Dr. Pécz Béla Dr. Csík Attila
elnök titkár

pecz.bela AT ttk.mta.hu

csik.attila AT atomki.mta.hu


ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és
Alkalmazásai Szakcsoport

============================================================
  • [Fizinfo] szeminárium - 2016. március 8., Attila Csík, 02/29/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page