Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] Kvantumoptika és Kvantuminformatika szeminárium, Márc 1, Rakovszky Tibor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] Kvantumoptika és Kvantuminformatika szeminárium, Márc 1, Rakovszky Tibor


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] Kvantumoptika és Kvantuminformatika szeminárium, Márc 1, Rakovszky Tibor
  • Date: Mon, 29 Feb 2016 10:31:53 +0100
  • Authentication-results: smtp0.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (1024-bit key) reason="pass (just generated, assumed good)" header.d=wigner.mta.hu
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Kvantumoptika és Kvantuminformatika Csoport szemináriumára szeretettel
várjuk az érdeklődőket.

március 1, kedd, 13:15, Tanácsterem

Rakovszky Tibor (ELTE MSc hallgató):
Topologikus fázisok klasszifikációja és detektálása egy dimenzióban
mátrix-szorzat állapotokkal

rövid összefoglaló:

Előadásomban szimmetria-védett topologikus (SPT - Symmetry Protected
Topological) fázisokról fogok beszélni egy dimenziós kvantumrendszerek
esetében. Ezek felfoghatóak úgy, mint a topologikus szigetelők
általánosításai kölcsönható esetre: definiáló tulajdonságuk, hogy a
releváns szimmetriák megsértése, illetve a spektrumban jelen lévő gap
bezárása nélkül a különböző fázisok folytonosan nem deformálhatóak át
egymásba. Előadásomban összefoglalom, hogy hogyan lehet hatékonyan
reprezentálni e rendszerek alapállapotait mátrix-szorzat-állapotok
segítségével és hogy hogyan használható fel ez a reprezentáció arra, hogy
egy adott szimmetria esetén klasszifikáljuk az összes lehetséges SPT
fázist, illetve numerikus szimulációkban detektáljuk ezeket.

forrás: Frank Pollmann: Symmetry Protected Topological Phases in
One-Dimensional Systems
http://topo-houches.pks.mpg.de/wp-content/uploads/2015/01/pollmann_spt.pdf

Üdv,
Asbóth János


  • [Fizinfo] [Seminar] Kvantumoptika és Kvantuminformatika szeminárium, Márc 1, Rakovszky Tibor, Janos Asboth, 02/29/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page