Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 03 01

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 03 01


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 03 01
  • Date: Sun, 28 Feb 2016 20:38:51 +0100


Meghívó

SZTE TTIK Fizikai Intézet Szemináriuma

Előadók:
Prof. Csendes Tibor, tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Bánhelyi Balázs, egyetemi adjunktus
Számítógépes Optimalizálás Tanszék
Informatikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem

Cím:
Optimalizálás és szimuláció kedvező plazmonikai szerkezetek tervezéséhez

Időpont: 2016. 03. 01 (kedd), 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Ketskeméty tanterem,
Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.

Absztrakt:

Az előadásban pár valós példán mutatjuk be azt a módszertant, amellyel nagyon kis méretű optikai érzékelőket lehet tervezni úgy, hogy a Matlab alapú COMSOL szimulációs program és ügyes feltételes nemlineáris optimalizálás segítségével több, a megvalósítás szempontjából releváns szempont szerint is kedvező megoldást kapjunk. Kitérünk a módszer korlátaira, a hatalmas műveletigényre,
és a kapott eredmények értékelésére is.

M. Csete, G. Szekeres, A. Szenes, B. Bánhelyi, T. Csendes, and G. Szabó: Optimized Superconducting Nanowire Single Photon Detectors to Maximize Absorptance. Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 65, 81-108, 2016, http://www.jpier.org/PIERB/pierb65/06.15090904.pdfMinden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminarium-koordinator


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikai Intézet szeminárium, 2016 03 01, mcsete, 02/28/2016

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page