Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Álláshirdetés - Remetekertvárosi Általános Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Álláshirdetés - Remetekertvárosi Általános Iskola


Chronological Thread 
  • From: <elft AT elft.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Álláshirdetés - Remetekertvárosi Általános Iskola
  • Date: Thu, 13 Aug 2015 15:05:50 +0200

Kedves Fizinfó olvasók!

Továbbítjuk a Budapesti Remetekertvárosi Általános Iskola kérésére a fizika-
és technika tanár álláshirdetést.

Üdvözlettel: Pónya MelindaKlebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerületea "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján

pályázatot hirdet

Remetekertvárosi Általános Iskola

Fizika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1028 Budapest, Máriaremetei út 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizika tanórai foglalkozások valamint délutáni és tanórán kívüli
foglalkozások ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

§ Főiskola, fizika tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Technika tanári végzettség

§ Kooperatív és differenciált tanulásszervezés iránti nyitottság

§ Tehetséggondozás és integrált nevelés iránti elhivatottság

§ Együttműködő készség

§ Csapatban való munkavégzés iránti nyitottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Fényképes szakmai önéletrajz

§ Szakmai pályázat

§ Végzettséget igazoló oklevél másolata

§ Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Andrea
intézményvezető nyújt, a +36 1 275-8675 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:§ Elektronikus úton Nagy Andrea intézményvezető részére a
remeteiskola1028 AT gmail.com
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti II. Tankerületea "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján

pályázatot hirdet

Remetekertvárosi Általános Iskola

Technika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1028 Budapest, Máriaremetei út 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Technika tanórai foglalkozások valamint délutáni és tanórán kívüli
foglalkozások ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

§ Főiskola, Technika szakos tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Fizika tanári végzettség

§ Kooperatív és differenciált tanulásszervezés iránti nyitottság

§ Tehetséggondozás és integrált nevelés iránti elhivatottság

§ Együttműködő készség

§ Csapatban való munkavégzés iránti nyitottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Szakmai pályázat

§ Fényképes szakmai önéletrajz

§ Végzettséget igazoló oklevél másolata

§ Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Andrea
intézményvezető nyújt, a +36 1 275-8675 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:§ Elektronikus úton Nagy Andrea intézményvezető részére a
remeteiskola1028 AT gmail.com
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel

  • [Fizinfo] Álláshirdetés - Remetekertvárosi Általános Iskola, elft, 08/13/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page