Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszekcsoport szeminarium, május 19

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszekcsoport szeminarium, május 19


Chronological Thread 
  • From: mcsete AT physx.u-szeged.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszekcsoport szeminarium, május 19
  • Date: Mon, 18 May 2015 00:38:28 +0200

Meghívó

SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Szemináriuma

Előadó: Prof. Kamarás Katalin
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Cím:
Optikai spektroszkópia szén nanocső-alapú hibridszerkezeteken

Időpont: 2015. május 19, 14-15 h

Helyszín: SZTE TTIK, Budó Ágoston tanterem, Szeged, Dóm tér 9.


Absztrakt:
Szén nanocsövekből szerves molekulákkal a legkülönbözőbb hibridszerkezetek képződhetnek: a molekulák adszorbeálódhatnak a felületen, töltésátadással vagy ?-? kölcsönhatással stabilizálva, vagy betölthetők a csövek belsejébe, ahol változatos elrendezésben foglalhatnak helyet és speciális reakciók játszódhatnak le közöttük. Ezek a szerkezeti változások és reakciók jól követhetők optikai spektroszkópiai módszerekkel, elsősorban Raman-szórással és fotolumineszcenciával. Előadásomban ilyen vizsgálatokat ismertetek nanocsövek és policiklusos aromás szénhidrogének, fullerének, valamint polimerek példáján.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Csete Mária
szeminárium-koordinator

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


  • [Fizinfo] SZTE TTIK Fizikus Tanszekcsoport szeminarium, május 19, mcsete, 05/18/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page