Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] munkabesz�mol� -- Dravecz Gabriella, Beke David

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] munkabesz�mol� -- Dravecz Gabriella, Beke David


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <szfi-seminar AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] munkabeszmol -- Dravecz Gabriella, Beke David
  • Date: Fri, 15 May 2015 07:15:02 +0200
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>Munkabeszámoló

DRAVECZ GABRIELLA (MTA Wigner FK SZFI):
"Al, Si meghatározása nagy felbontású grafitkemencés atom abszorpciós
analízissel, SiC nanokristály biológiai alkalmazhatóságának vizsgálata"

Idõpont: 2015. május 19. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

munkabeszámoló

BEKE DÁVID (MTA Wigner FK SZFI):
"Szilícumkarbid alapú nanoklaszterek elõállítása és jellemzése"

Idõpont: 2015. május 19. (kedd) 10:30
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

  • [Fizinfo] munkabeszmol -- Dravecz Gabriella, Beke David, Szeminarium koordinator, 05/16/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page