Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 28 Nov 2014 10:30:14 +0100

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. december 3.
szerda, 11 óra

Barna Imre Ferenc

Wigner Kutatóközpont, Plazmafizikai Osztály

"Különféle többdimenziós viszkózus hidrodinamikai egyenletek
önhasonló megoldásai, II. rész"

A teljes absztrakt:

Előadásom bevezetőjében elmagyarázom az önhasonló megoldások
szemléletes fizikai jelentését. Ezek után a viszkózus
hidrodinamikai egyenleteket osztályozom, összenyomhatóság,
összenyomhatatlanság, Newtoni illetve nem-Newtoni jelleg szerint.
Végül alkalmazom rájuk a két illetve három dimenziós önhasonló
Ansatz-ot. A megoldásokat egymással is összehasonlítom illetve
diszkutálom. Előadásom végén megemlítem további hasonló jellegű de
nem hidrodinamikai munkáimat.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page