Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 21 Nov 2014 10:00:21 +0100

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. november 26.
szerda, 11 óra

Barna Imre Ferenc

Wigner Kutatóközpont, Plazmafizikai Osztály

"Különféle többdimenziós viszkózus hidrodinamikai egyenletek
önhasonló megoldásai"

Előadásom bevezetőjében elmagyarázom az önhasonló megoldások
szemléletes fizikai jelentését. Ezek után a viszkózus
hidrodinamikai egyenleteket osztályozom, összenyomhatóság,
összenyomhatatlanság, Newtoni illetve nem-Newtoni jelleg szerint.
Végül alkalmazom rájuk a két illetve három dimenziós önhasonló
Ansatz-ot. A megoldásokat egymással is összehasonlítom illetve
diszkutálom. Előadásom végén megemlítem további hasonló jellegű de
nem hidrodinamikai munkáimat.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page