Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium - Hagymasi Imre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium - Hagymasi Imre


Chronological Thread 
  • From: Janos Asboth <asboth.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium - Hagymasi Imre
  • Date: Fri, 28 Nov 2014 12:49:18 +0100
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=gmail.com

HAGYMÁSI IMRE

(MTA Wigner FK SZFI)
"Szobahőmérsékleti élmágnesség grafén nanoszalagokban"

Időpont: 2014. december 2. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem
Összefoglaló:Régóta ismert tény, hogy grafén nanoszalagok vezetési
tulajdonságait erősen befolyásolja, hogy milyen a szalagok élorientációja.
Ennek a kísérleti igazolása azonban egészen mostanáig hiányzott az
irodalomból, mivel igen nehéz közel hibamentes éllel rendelkező szalagot
előállítani. Elméleti számolások alapján a karosszék éllel rendelkező
szalagok félvezetők, míg cikk­cakk él esetén nagy állapotsűrűséggel
rendelkező élállapotok jelennek meg a sávszerkezetben, amik sokkal
összetettebb viselkedést mutathatnak. Nem kölcsönható esetben ezek az
állapotok a Fermi-energiánál helyezkednek el, s a rendszer paramágneses
fém. Az elektron­elektron kölcsönhatás következtében azonban a rendszer
kedvezőbb állapotba kerül, ha az éleken spinpolarizáció jelenik meg, s az
eredeti lapos sáv felhasad.

Az előadásban ismertetjük a pásztázó alagútmikroszkópos (STM) mérési
eredményeinket, valamint a Hubbard­-modellen alapuló elméleti
számolásainkat, amik közvetett bizonyítékot szolgáltatnak a széleken
fellépő mágneses momentumokra [1].

[1] G. Zs. Magda, X. Jin, I. Hagymási, P. Vancsó, Z. Osváth, P.
Nemes­Incze, C. Hwang, L. P. Biró, and L. Tapasztó, Room­temperature
magnetic order on zigzag edges of narrow graphene nanoribbons, Nature 514,
608­611 (2014).
Minden érdeklődőt szívesen látunk!


  • [Fizinfo] Wigner SZFI szeminárium - Hagymasi Imre, Janos Asboth, 11/28/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page