Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 19 Nov 2014 19:21:23 +0100 (CET)
  • Authentication-results: smtp2.kfki.hu (amavisd-new); dkim=pass (2048-bit key) header.d=atomki.mta.hu

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2014. november 27-én, csütörtökön 11:00-kor


CSONKA Szabolcs
(BME, Fizika Tanszék)

Kvantumelektronika a nanoskálán


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


Kivonat:
Nanoszerkezetek ígéretes alternatívát kínálnak olyan áramkörök létrehozására,
melyek alkalmasak lesznek egyszerű kvantummechanikai algoritmusok
elvégzésére. Például egy mesterséges atomba zárt elektron spinje használható
kvantum bit ábrázolására, melynek állapotát manipulálni, kiolvasni és
inicializálni is tudjuk, illetve szomszédos kvantum bitek között műveletek is
végezhetőek. Az előadásban áttekintést adok az elektron spinen alapuló
kvantumelektronikai eszközök területéről kitérve az általunk kifejlesztett
Cooper-pár szétválasztó áramkör vizsgálatára.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page