Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Balog Janos <balog.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>, <rmkiusers AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
  • Date: Mon, 27 Oct 2014 01:50:57 +0100

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
Tisztelettel meghívjukPolonyi János
(Université de Strasbourg)
"Disszipatív erők elektrodinamikában és ideális gázokban"


címmel tartandó szemináriumára.


Kivonat:

A klasszikus mechnika hatás elvét általánositom nyilt rendszerekre, mely lehetővé teszi disszipatív erők leírását alkalmasan választott effektív hatás segitségével. Ez a leirás természetes módon általánosítható kvantum rendszerekre, ahol a Schwinger által annakidején bevezetett CTP formalizmusnak felel meg. Klasszikus fizikából választott példaként a pontöltés effektiv Lagrange függvényét említem, amely az Abraham-Lorentz erőt, a sugárzási tér surlódási erejét is tartalmazza. Két példát említek a kvantummechanika köréből. Először egy részecskét tekintünk, amely kölcsönhat egy ideális fermion gázzal és az effektív Lagrange függvényben találunk egy, a Newton surlódási erőt leiró tagot. Második példaként egy ideális fermion gáz Noether áram várhatóértékének mozgásegyenletét említem, melynek infravörös határesetében a viszkozitásra emlékeztető disszipatív tagokat találunk. Mindkét esetben dekoherencia kiséri a disszipativ erők megjelenését.

Helye: Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Ideje: 2014. október 31. péntek du. 14:00 óra
Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog János

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page