Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Pekker Sandor

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Pekker Sandor


Chronological Thread 
  • From: Peter Hartmann <hartmann.peter AT wigner.mta.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFI SZEMINARIUM -- Pekker Sandor
  • Date: Sun, 27 Jul 2014 02:02:29 +0200
  • List-archive: <https://mail.szfki.hu/pipermail/seminar>
  • List-id: SZFKI Szemináriumok listája. <seminar.mail.szfki.hu>


W I G N E R S Z F I S Z E M I N Á R I U M

PEKKER SÁNDOR (MTA Wigner FK SZFI):
"Konjugált kötésű polimerek és szén-nanoszerkezetek II"

Időpont: 2014. július 30. (szerda) 13:00
Hely: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Hartmann Péter

szfi-seminar AT wigner.mta.hu
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page