Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 20 Jun 2014 10:00:26 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. június 25.
szerda, 11 óra


A szokásostól eltérő helyszínen!
É 4.52


Palla Gergely

MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport


"Hierarchikusan címkézett hálózatok és címke hierarchiák"


A természetben gyakran fordulnak elő hierarchikusan szerveződő
rendszerek, a gén regulációs hálózatoktól kezdve különféle
csoportos állatok viselkedésén keresztül egészen a társadalmi
kapcsolatok hálózatáig. Annak megállapítása, mérése, hogy egy
hálózat mennyire hierarchikus egy nemtriviális feladat, hiszen a
kapcsolatok sok esetben nem követik szorosan a csúcsok
hierarchiáját. Egy szorosan kapcsolódó, szintén nagyon érdekes
problémakört nyújtanak azok a rendszerek, melyeknél maga a hálózat
nem hierarchikus, viszont a csúcsokhoz társított címkék
(kulcsszavak, annotációk, stb.) egy hierarchiába szerveződnek. Az
előadás bevezető részében áttekintő jelleggel vázolunk néhány
hálózati hierarchia mértéket, majd rátérünk a hierarchikusan
címkézett hálózatok statisztikus tulajdonságainak vizsgálatára.
Végül bemutatásra kerül egy hierarchia visszafejtő keretrendszer,
mely a hálózati struktúra alapján próbálja megtalálni a hálózathoz
legjobban illeszkedő hierarchiát.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page