Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 06 Jun 2014 10:00:13 +0200

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2014. június 11.
szerda, 11 óra


A szokásostól eltérő helyszínen!
É 4.52


Sándor Bulcsú

Institut für Theoretische Physik, Goethe Universität,
Frankfurt am Main


"A rövid távú emlékezet dinamikája"


Az agy működésének megértése napjaink legérdekesebb tudományos
kérdéseinek egyike. A tág kutatási terület egy kis szeletét a
munkamemória tanulmányozása képezi, mely lehetővé teszi az információ
rövid ideig tartó tárolását és manipulálását. Működésében fontos
szerepet játszhat a rövid távú szinaptikus plaszticitás, melynek
lényeges hatása van az agy neurális hálózatainak dinamikájára.
Előadásomban röviden ismertetek néhány erre vonatkozó eredményt, majd
bemutatok egy általunk javasolt egyszerű modellt, melyet a dinamikai
rendszerek módszereivel tanulmányozunk. A kapott bifukációs diagram
érdekes értelmezési lehetőségeket nyújt.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page