Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 13 Jun 2014 10:18:38 +0200 (CEST)
  • Authentication-results: mailman.kfki.hu; dkim=permerror reason="key not found" header.d=atomki.mta.hu header.i= AT atomki.mta.hu header.b=BvK4rSTi; dkim-adsp=none (insecure policy); dkim-atps=neutral
  • Authentication-results: smtp1.kfki.hu (amavisd-new); dkim=neutral reason="invalid (public key: not available)" header.d=atomki.mta.hu

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2014. június 19-én, csütörtökön 11:00-kor


RADNAI Gyula
(ELTE)

Fizikusok az Eötvös Collegiumban 1895-1950

címmel előadást tart.


Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:

Rövid, alig féléves kultuszminisztersége során Eötvös Loránd
megvalósította régóta dédelgetett álmát: előkészítette egy tanárképző
kollégium létrehozását Budapesten, a vidékről jövő tehetséges, de nem
éppen tehetős szülőkkel rendelkező tudományegyetemi hallgatók számára.
Leendő mérnökök, orvosok, jogászok nem lehettek tagjai a kollégiumnak,
csak akik tanári pályára készültek - akármelyik szakon.

Igazgatóul Eötvös a nála csupán hat évvel fiatalabb fizikus
kollégáját, Bartoniek Gézát választotta ki, s ez a döntés is telitalálat
volt: mintegy három évtizedes igazgatói működése során Bartoniek Géza
nemzetközi hírű és rangú intézménnyé fejlesztette a kollégiumot.
Nagyszerű könyvtár, valamint az igazgató féltő, vigyázó tekintete
mellett dolgoztak, tanultak, versenyeztek egymással a leendő tudós
tanárok, így válhattak később nemcsak gimnáziumi, de egyetemi tanárokká.
Az a nagypolitikán múlt, hogy 1895-ben nem Eötvös Loránd, hanem Wlassics
Gyula minisztersége idején nyílhatott meg a kollégium, s vette fel
Beőthy Zsolt javaslatára báró Eötvös József nevét. A Bartonieket követő
igazgatóknak azután már csak őrizniük kellett az elért színvonalat. Ez
1948-ig sikerült.

Az előadás célja annak bemutatása, hogy a két fizikus - Eötvös
és Bartoniek - által beindított tanárképző kollégium tagjai közül kik
lettek később híres fizikusok, fizikatanárok. A legszorosabb válogatás
esetén is több mint harminc tudós tanár neve kerülhet elő - közöttük
egyaránt vannak jól ismert és alig ismert nevű tudósok és tanárok, de
közös bennük, hogy mindegyikük letette névjegyét a hazai tudomány és
kultúra asztalára.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page