Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 28 May 2014 11:38:37 +0200 (CEST)

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2014. június 3-án, KEDDEN 11:00-kor


Sükösd Csaba
(BME Nukleáris Technikai Intézet)

A csizma és az asztal, avagy hogy' kerül a természettudomány a színpadra?
(a Science on Stage fesztivál ismertetése)


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
A 90’-es évek óta egyre több helyen felismerték, hogy a (fejlett) világ
fiataljai egyre inkább elfordulnak a mûszaki- és természettudományoktól, az
érdeklõdésük csökken. Emiatt egyre jobban kinyílik az olló a mindennapi
életben használt, mûszaki- és természettudományokon alapuló eszközök és
módszerek, valamint a nagyközönség ilyen irányú tudása között. Ennek a
növekvõ ellentmondásnak a távoli hatásai beláthatatlanok. Ennek egy jele,
hogy már most is ijesztõ mértékben növekszik a misztikus, ezoterikus és
áltudományos nézetek követõinek száma.

Ezért a világon több helyen is indultak kezdeményezések annak érdekében, hogy
a fiatalok érdeklõdését újra a természettudományokra irányítsák. Európában a
fizikusok ébredtek elõször, és a 2000-es évek elején elindult a „Physics on
Stage”, fizikatanárok számára rendezett nemzetközi oktatási fesztivál. A
Szemináriumon bemutatom azt az utat, amelyet ez a nemzetközi fesztivál bejárt
a kezdetektõl napjainkig. Látni fogjuk, hogyan és miért nõtt meg az átfogott
terület, és vált „Physics on Stage”-bõl „Science on Stage”-é. Szó lesz a
nemzetközi fesztiválok lebonyolításáról éppen úgy, mint az ezeket megelõzõ
hazai „válogatóversenyek” tapasztalatairól. Végül a Szemináriumot egy
jövõképpel szeretném lezárni.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page