Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 23 May 2014 11:55:43 +0200 (CEST)

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2014. május 29-én, csütörtökön 11:00-kor


Hebling János
(PTE Fizikai Intézet,
MTA-PTE Nagyintenzitású terahertzes kutatócsoport)

Részecskegyorsítás lehetőségei nagyenergiájú terahertzes impulzusokkal


címmel előadást tart.

Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
Numerikus számítások szerint dielektrikum lézeres gyorsítókkal 1 GeV/m
gyorsítási gradiens érhető el [1]. Nemrégiben kísérletileg bizonyították e
módszer működőképességét [2]. Ezek az eredmények azonban megmutatták a
módszer hátrányát is: 1 mikro m hullámhosszú meghajtó lézerek alkalmazása
esetén a dielektrikum struktúrák közötti távolság nem lehet nagyobb, mint
néhány 100 nm, és ez erősen limitálja az elektroncsomag töltését és a
gyorsítón keresztüli transzmisszióját. Néhány éve már felhívtuk a figyelmet
arra, hogy olyan extrém térerősséggel rendelkező terahertzes impulzusok,
amelyek jelenleg előállíthatóak, illetve a közeljövően előállíthatóak
lesznek, a két nagyságrenddel hosszabb hullámhosszuk miatt a
lézerimpulzusoknál alkalmasabbak töltött részecskék manipulálására:
gyorsítására, eltérítésére és időbeli és térbeli fókuszálására.
Előadásomban áttekintést kívánok adni a terahertzes impulzusokkal meghajtott
elektron- és iongyorsítók lehetőségeiről és a kapcsolódó kihívásokról.
[1] T. Plettner et al., Phys. Rev. Spec. Top. Accel. Beams 9, 111301 (2006)
[2] E. A. Peralta et al., Nature 503, 91-97 (2013)
[3] J. Hebling et al., arXiv:1109.6852 (2011)
_______________________________________________
Mind mailing list
Mind AT atomki.mta.hu
http://lists.atomki.hu/mailman/listinfo/mindArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page