Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Turiné Frank Zsuzsa

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Turiné Frank Zsuzsa


Chronological Thread 
  • From: kurti AT virag.elte.hu
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Turiné Frank Zsuzsa
  • Date: Fri, 7 Feb 2014 21:56:29 +0100
  • Importance: Normal


Turiné Frank Zsuzsa
(1924–2014)

Életének 90-ik évében eltávozott Társulatunk tiszteletbeli elnöke, a
Fizikai Szemle fél évszázadon át volt szerkesztője.

Frank Zsuzsa 1953-tól a szerkesztőbizottság titkáraként, majd 1958-tól
2003 januárjáig felelős szerkesztőként – mindvégig társadalmi munkában, az
MTESZ-ben betöltött főtitkár-helyettesség (1953–1982) mellett, később
nyugdíjas éveiben is – vett részt a folyóirat készítésében. Ő és Marx
György professzor legendás párost alkotva, hosszú évtizedeken át,
hónapról-hónapra, gyakran éjszakába nyúlóan
szerkesztették-írták-javították a Szemlét. Zsuzsa szakértelmét közel 600
lapszám őrzi. Marx György halála után, közel a 80. évéhez Zsuzsa is
befejezte a lapkészítést, átadta helyét a következő generációnak, és
kettejük szellemét, elkötelezettségüket is rábízta a lap új készítőire. A
készítés öröme-gyötrelme mindvégig hiányzott neki, annak ellenére is, hogy
láthatta: a főszerkesztők-szerkesztők őt követő együttesei hűek maradtak a
hagyományokhoz.

Kedves Zsuzsa! Hiányzol és hiányozni is fogsz nekünk, akik ismertük
munkabírásod, a fizika és megismertetése iránti konok – vitát, konfliktust
is vállaló – elkötelezettséged, a Társulat és a Fizikai Szemle felé
sugárzó szereteted, sajátos fanyar humorod.

Emléked megőrizzük.

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége.
A Fizikai Szemle szerkesztői.


Turiné Frank Zsuzsa búcsúztatása 2014. február 10-én, hétfőn délután 1
órakor lesz a Rákoskeresztúri (Bp., X. ker. Kozma u. 6.) izraelita
temetőben.

  • [Fizinfo] Elhunyt Turiné Frank Zsuzsa, kurti, 02/07/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page