Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fwd: Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fwd: Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fwd: Atomki-szeminárium
  • Date: Tue, 10 Dec 2013 14:02:37 +0100 (CET)

Az MTA Atommagkutató Intézet előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. december 12-én, csütörtökön 11:00-kor


Csige Lóránt
(Atomki)

Fotohasadás vizsgálata nagy intenzitású,
monokromatikus gamma nyalábokkal


Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
A Bukaresten (Románia) hamarosan felépülő ELI-NP (Extreme Light
Infrastructure - Nuclear Physics) laboratórium világviszonylatban is
páratlan, 1013 γ/s intenzitású, rendkívül kis energiaszórású (dE/E=1%)
gamma-foton nyalábot szolgáltat majd magfizikai kutatások számára, mely a
fotohasadás vizsgálatában is új korszakot jelent. A nagy intenzitás megengedi
a kis hatáskeresztmetszettel rendelkező, hasadási gát alatti energiákon
történő fotohasadás jó hatásfokú vizsgálatát, míg a jó energiafeloldás
lehetővé teszi a hasadó mag gerjesztési energiájának pontos meghatározását,
ami a hasadás dinamikájának leírása és megértése szempontjából
kulcsfontosságú. Az erősen spin-szelektív foton-indukált magreakciók
alkalmazása azért is előnyös a fotohasadás vizsgálatára, mert így könnyen
értelmezhető, "tiszta", gyakorlatilag prompt hasadási háttértől mentes
hasadási spektrumokat nyerünk. Az ELI-NP gamma forrásánál tervezett
kísérleteinkhez új típusú hasadási detektorok, illetve mérőmódszerek
szükségesek, melyek kifejlesztése jelenleg is folyamatban vannak. Erről a
fejlesztő munkáról, a tervezett kísérletekről, illetve a HIGS (Duke Egyetem,
USA) laboratóriumban nemrég elvégzett prototípus kísérlet eredményeiről
számolok be előadásomban.


  • [Fizinfo] Fwd: Atomki-szeminárium, Máté Zoltán, 12/10/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page