Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Robotikai seregszemle

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Robotikai seregszemle


Chronological Thread 
  • From: "Hudoba, György" <hudoba.gyorgy AT arek.uni-obuda.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Robotikai seregszemle
  • Date: Sun, 20 Oct 2013 14:31:20 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár

Tisztelet Fizinfo Olvasók!

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központjában 2013. nov. 19-én megtartottuk a
"Magyarok a Marson - robotikai seregszemle"-t. A program és a rendezvényen készült képek megtekinthetők az alábbi linken:

http://robotseregszemle2013.arek.uni-obuda.hu

Hudoba György
  • [Fizinfo] Robotikai seregszemle, Hudoba, György, 10/20/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page