Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Datum helyesbites

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Datum helyesbites


Chronological Thread 
  • From: "Hudoba, György" <hudoba.gyorgy AT arek.uni-obuda.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Datum helyesbites
  • Date: Mon, 21 Oct 2013 02:12:15 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Alba Regia Egyetemi Központ, Székesfehérvár

Tisztelet Fizinfo Olvasók!

A korábbi levelemben elírtam a dátumot, mint arra felhívták a figyelmem. Természetesen 2013. október 19-én történt a Robotikai seregszemle, és nem novemberben. Minden esetre hamarosan küldöm a következő rendezvényeinkről az információkat, mint

okt. 29 - Mars-kutatásról Keresztúri Ákos
nov. 16 - Szkeptikus konferencia
nov. 26. - Üstökösvárásról Kötél László

Hudoba György  • [Fizinfo] Datum helyesbites, Hudoba, György, 10/21/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page