Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
 • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
 • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
 • Date: Fri, 11 Oct 2013 08:47:47 +0200
 • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2013. október 17., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Pollner Péter
(MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport)


,,Hierarchikus struktúrák kinyerése statisztikus alapon"

Kivonatos ismertetés:
A modern számítástechnikai eszközök hétköznapi használatával egyre több lehetőség adódik az emberi viselkedésről, emberek véleményéről nagy mennyiségben adatot gyűjteni. A nagy tömegű adatgyűjtésnek azonban megvannak a nehézségei is: az adatok rendszerezéséhez, átláthatóvá tételéhez új megközelítések, automatizálható eljárások szükségesek. Az ELTE TTK Regionális Tudásközpont révén elnyert TÁMOP pályázat keretében olyan eljárások fejlesztésén dolgozunk, amelyek segítik az eligazodást az előre nem rendszerezett adatokban. Az előadásban olyan eljárást ismertetek, amely adatok együttelőfordulási statisztikái alapján ad támpontokat a tájékozódáshoz.
Olyan rendszereket vizsgáltunk, amelyekben az egyes objektumokat rövid leírásokkal, azaz címkékkel jellemzik. Ha a címkéknek van már egy előre definiált struktúrája, akkor ez kimutathatóan megjelenik az együtt-előfordulási statisztikáikban. De a fordított út is számos esetben járható: a címkék előfordulási gyakoriságai alapján felépíthető egy hierarchikus struktúra, amelyben az egymáshoz kapcsolódó általános érvényű és speciális jellegű elemek alá- és fölérendelési relációkba sorolhatók.


 • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 10/04/2013
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 10/11/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page