Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] nano hőszigetelés

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] nano hőszigetelés


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] nano hőszigetelés
  • Date: Fri, 26 Apr 2013 21:38:45 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Egy honlap azzal kérkedik, hogy a nanotecnológia eredményeként

A nanotechnológia építőipari alkalmazási lehetőségeit áttekintve talán a hőszigetelés az a terület, ahol legszembetűnőbb az eltérés a normálméretű- és a nanoszerkezetű anyagok tulajdonsága és viselkedése között. Ugyanis a nanoméretű pórusossággal rendelkező hőszigetelő anyagokban már nem a megszokott módon érvényesülnek a hő terjedésével kapcsolatos törvényszerűségek és összefüggések. Például, a nanoméretű porozitás esetén, az anyag hővezetési tényezője, már nem arányos a testsűrűséggel, mint ahogy ezt a legtöbb építőanyag esetében tapasztaljuk. Továbbá egy nanotechnológiával létrehozott hőszigetelő szerkezet hővezetési ellenállását nem lehet egyszerű számítással meghatározni az anyagvastagság és a hővezetési tényező hányadosával. Mindezek az eltérő hőszigetelési tulajdonságok csak fokozódnak, ha az anyag hőszigetelését nem a pórusrendszerébe bezárt levegő adja, hanem egy vákuumtér....

Nekem ez gyanús. Kérem, hogy ha valaki ezzel foglalkozott segítsen eligazodni.

Härtlein Károly
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page