Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE


Chronological Thread 
  • From: "Nguyen Quang Chinh" <chinh AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE
  • Date: Thu, 25 Apr 2013 14:52:18 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék,

TANSZÉKI SZEMINÁRIUM

2013. április 30., kedd, 8:30-kor
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A alatti épületében,
4.52 (Sas Elemér) teremben

Előadó: Tüzes Dániel


„Lavinák egy mezoszkópikus diszlokációs modellben”


Minden érdeklődőt szívesen várunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page