Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Mikola döntő Gyöngyüs

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Mikola döntő Gyöngyüs


Chronological Thread 
  • From: <kiss-m AT chello.hu>
  • To: "Fizinfo: lists.kfki.hu" <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Mikola döntő Gyöngyüs
  • Date: Mon, 8 Apr 2013 6:09:28 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Sensitivity: Normal

Kedves Kollégák!

A második forduló alapján kialakult a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató
Fizikaverseny 32. döntőinek névsora.
A 9. évfolyam versenyéről tájékozódni lehet:

http://www.berze.hu/mikola/index.htm

Külön postai értesítés nem lesz.
A letölthető adatlappal lehet a döntősöknek és kísérőiknek visszajelezni.

A szervezők nevében
Dr. Kiss Miklós
Gyöngyös
Berze Nagy János Gimnázium

  • [Fizinfo] Mikola döntő Gyöngyüs, kiss-m, 04/08/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page