Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE


Chronological Thread 
  • From: "Nguyen Quang Chinh" <chinh AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tanszeki Szeminarium, ELTE
  • Date: Sun, 14 Apr 2013 15:02:17 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék,

TANSZÉKI SZEMINÁRIUM

2013. április 16., kedd, 8:30-kor
ELTE Pázmány Péter sétány 1/A alatti épületében,
4.52 (Sas Elemér) teremben

Előadó: Péter László

„Mágneses nanostruktúrák az elektrokémikus szemével”

Az elektrokémiai mintakészítési technika egyre nagyobb szerepet játszik a
nanoszerkezetek előállításában. Az előadás rendszerezett összefoglalót nyújt
arról, hogy az elektrokémiai módszer mely területeken nyert teret az utóbbi
évtizedekben. Az elektrokémia mélyebb ismeretét nem igénylő módon igyekszem
rávilágítani arra, hogy mely területeken nyújt például az elektrokémiai
fémleválasztás a hagyományos fizikai módszereknél jóval több lehetőséget,
illetve hol nem lehet egyáltalán más módszerrel kiváltani. Az előadásban
szakirodalmi példákat sorolok a mágneses anyagokkal kapcsolatos szakirodalom
köréből.
Minden érdeklődőt szívesen várunk.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page