Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Mon, 18 Mar 2013 09:32:43 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2013. március 21., csütörtök, 15:00-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Csanád Máté (ELTE, Atomfizika Tanszék)

"Mekkora egy nagyenergiás proton? - Az LHC legkisebb és legnagyobb kísérlete"


Kivonatos ismertetés:
A TOTEM az LHC egyik legkisebb kísérlete, elsődleges célja a proton-proton szórás hatáskeresztmetszetének mérése, azaz a proton nagy energián mutatott méretének meghatározása. A TOTEM legfontosabb detektorai az úgynevezett Roman Potok, vagy Római edények, amelyek az ütközési ponttól mindkét irányban több száz méterre találhatóak, de a nyalábtól alig mm-re elhelyezett, 'szél nélküli' technológiával készült szilícium lapkákból áll. Ennek segítségével a néhány mikroradiánnal eltérült protonokat is észlelhetjük, azaz a megmérhetjük a differenciális hatáskeresztmetszetet nagyon kis impulzus-átadás
esetén is. Az előadás során bemutatom a TOTEM detektorrendszerét és az LHC mágneses tere által létrehozott optikát, amelynek megértése kulcsfontosságú
a kísérletek elvégzéséhez. Áttekintjük továbbá a mérési elveket, a proton-proton szórás fizikáját, és a TOTEM működésének első néhány évének fejleményeit, a hatáskeresztmetszet méréseken túl a diffraktív fizikában elért eredményeket is.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page