Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Máté Zoltán <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Wed, 23 Jan 2013 15:18:24 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2013. január 31-én, csütörtökön 11:00-kor


HORVÁTH Dezső
(MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)

Megvan-e már végre a Higgs-bozon?


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC) a világ legnagyobb részecskegyorsítója.
Két óriási együttműködése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és
ATLAS kísérlet fő célja a Higgs-részecske kimutatása nagy energiás protonok
ütközéseiben. A részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év
alatt sokszorosan igazolt elmélete, a Standard Modell valamennyi alkatrészét
sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon kivételével. 2012
közepére mind a CMS, mind az ATLAS megfigyelt 126... GeV tömegérték környékén
a Higgs-bozon elméletileg megjósolt tulajdonságaival rendelkező új
részecskét. Az eddig gyűjtött adatok azt látszanak alátámasztani, hogy
valóban a Standard Modell Higgs-bozonját látjuk, bár még több nyitott kérdés
maradt, amelyekre a későbbi vizsgálatok adnak majd választ. Az előadásban
áttekintjük a CMS és ATLAS eddigi Higgs-keresési eredményeit és a hozzájuk
vezető utat.

_______________________________________________
Mind mailing list
Mind AT atomki.mta.hu
http://namafia.atomki.hu/mailman/listinfo/mind
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page