Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Balog Janos <balog.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>, <rmkiusers AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
  • Date: Tue, 22 Jan 2013 11:18:38 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
Tisztelettel meghívjuk


Diósi Lajos
(Wigner RMI)

"Stochasztikus Schrödinger egyenletek és a kvantumfizika alapjai"


címmel tartandó szemináriumára.


Helye: Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Ideje: 2013. január 25. péntek du. 14:00 óra

Kivonat:

Max Born rájött és Neumann János kőbe véste, hogy a kvantumelmélet
jóslatai statisztikusak, a jóslattal egyidejűleg a hullámfüggvény
pillanatszerű kollapszust szenved. Ennek az egylövetű kollapszusnak
időbeli felbontására jöttek létre a stochasztikus Schrödinger
egyenletek, mára sokféle alkalmazással. Van, aki futó és tervezett
optikai, kvantumdotos, stb. kísérleteket ír le velük, van, aki új
fizikát lát bennük. A szeminárium ebben a keretben, elemi lépésekben
ismerteti a stochasztikus Schrödinger egyenleteket, nem rejtve az
előadó saját eredményeit és benyomásait sem.


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog János

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page