Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Kutasi Kinga

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Kutasi Kinga


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Kutasi Kinga
  • Date: Thu, 17 Jan 2013 07:15:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>W I G N E R S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

KUTASI KINGA (MTA Wigner FK SZFKI):
"Reaktív kisülési plazmák a biomedika és nanotechnológia szolgálatában
(Publikációs Díj elõadás)"

Idõpont: 2013. január 22. (kedd) 10:00
Hely: MTA Wigner FK SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Hartmann Péter

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] WIGNER FK SZFKI SZEMINARIUM -- Kutasi Kinga, Szeminarium koordinator, 01/17/2013

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page