Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 05 Oct 2012 10:00:01 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2012. október 10.
szerda, 11 óra


Barna Imre Ferenc

MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Termohidraulikai Laboratórium


"A háromdimenziós Navier-Stokes-egyenlet önhasonló megoldásai"

Előadásom elején bemutatom az önhasonló Ansatz-ot, amellyel
nem-lineáris parciális differenciálegyenletet vagy akár -rendszert is
sikeresen meg lehet oldani analitikusan sok esetben. Egy ismert példa
után pedig alkalmazom ezt a módszert a háromdimenziós
nem-kompresszibilis Navier-Stokes-egyenletre, és diszkutálom a
megoldást, illetve a tapasztalataimat. Előadásom végén megemlítem
jelenlegi kutatásaimat, amelyben a fenti egyenletrendszer
kompresszibilis változatát vizsgálom.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page