Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
 • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
 • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
 • Date: Fri, 12 Oct 2012 09:59:24 +0200
 • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2012. október 18., csütörtök, 15:10-kor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban


Gubicza Jenő (ELTE Anyagfizikai Tanszék)
"Rácshibák nanokristályos anyagokban"


Kivonatos ismertetés:

A száz nanométernél kisebb szemcsemérettel rendelkező, ún. nanokristályos anyagok fizikai tulajdonságai jelentősen eltérnek a hagyományos, durvaszemcsés anyagokétól, ami megalapozta az irántuk tanúsított nagy érdeklődést. Mivel a nanoszemcsés anyagok tulajdonságait jelentősen befolyásolja a bennük található rácshibák (vakanciák, diszlokációk, rétegződési hibák, szemcsehatárok) típusa és mennyisége, ezért ezek vizsgálata kiemelt fontosságú. Az előadás célja, hogy áttekintést adjon a nanokristályos anyagok előállítási körülményei, rácshiba szerkezete és mechanikai tulajdonságai közötti kapcsolatról. Bemutatásra kerül, hogy az anyag olvadáspontja, rétegződési hiba energiája és szennyező tartalma hogyan befolyásolják a rácshiba szerkezetet és annak termikus stabilitását. • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 10/05/2012
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 10/12/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page