Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 19 Oct 2012 10:00:00 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

RENDKÍVÜLI SZEMINÁRIUM: Vincze Miklós doktori védése

2012. október 24.
szerda, 11 óra


Vincze Miklós

ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék


"Nagyléptékű fizikai oceanográfiai jelenségek
laboratóriumi és numerikus modellezése"

A fizikai oceanográfia uralkodó paradigmájának tekinthető Nagy
Óceáni Szállítószalag-kép (Great Ocean Conveyor - GOC) szemléletes
keretbe foglalja a világóceán nagyskálájú anyag- és
hőtranszport-folyamatait, melyek kapcsolatot teremtenek a
különböző óceáni medencék, illetve a felszíni és mélységi áramlási
rendszerek között.

A GOC dinamikájának több kulcsfontosságú részlete meglepően
kevéssé ismert. Nem született például kielégítő elmélet annak a
kérdésnek a megválaszolásra, hogy miért épp az Atlanti-óceán
medencéjéban helyezkednek el a kompakt ún. mélyvíz-keletkezési
(deep water formation - DWF) régiók, melyek összekapcsolják a GOC
felszíni és mélységi ágát. A mélyvíz-keletkezés mellett a
függőleges vízkörzés felszálló ágának, azaz a mélységi víz
feláramlásának mechanizmusa sem ismert. Az uralkodó konszenzus
szerint a mélyvízi belső hullámok kapnak fontos szerepet e
folyamatban.

A GOC működését leíró majdani általános elméletnek természetesen
nemcsak a fentebbi transzportfolyamatok alapelveit kell
tisztáznia, hanem számot kell adnia az áramlási rendszerben
megfigyelt időbeli változékonyságról is. E változékonyság talán
legismertebb példája az Atlanti-óceán felszíni hőmérsékletében
tetten érhető, 20-70 éves időskálájú Atlanti Többévtizedes
Változékonyság (Atlantic Multidecadal Variability - AMV), melynek
eredete szintén tisztázatlan.

Munkánk során a GOC ezen három fontos elemének (a DWF
mechanizmusának, a belső hullámok és az aljzati akadályok
kölcsönhatásainak, valamint az AMV eredetének) vizsgálatát tűztük
ki célul a jelenségek laboratóriumi és numerikus modellezése,
valamint tényleges klimatológiai adatsorok kiértékelése útján.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page