Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
 • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
 • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
 • Date: Fri, 28 Sep 2012 10:00:33 +0200
 • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2012. október 4., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóbanVattay Gábor (ELTE, Komplex rendszerek Fizikája Tanszék)
"Kvantumbiológia: biológiai rendszerek a klasszikus és kvantum világ határán"

Kivonatos ismertetés:

A több pikoszekundumon keresztül tartó kvantum koherencia felfedezése szobahőmérsékletű fotoszintetizáló komplexekben 2009 óta izgalomban tartja a vegyészeket, biológusokat és fizikusokat. Azóta számos más "nedves és meleg" biológiai rendszerben is megtalálták a kvantum koherencia nyomait. Például a vándormadarak mágneses tér látásának mechanizmusában és az alacsonyabb és magasabb rendű állatok szag érzékelésében. Előadásomban először a kísérleti eredményeket és az elméleti magyarázatokat foglalom össze majd bemutatom a lehetséges kihatásokat az agy és a tudat, a Turing elvet meghaladó számítógépek, és a biológiai molekulák vezetése területén és ismertetem Stuart Kauffmannal közös eredményeinket is, melyeket a Lockheed Martin támogatásával a Vermont Egyetemen töltött alkotói szabadságom ideje alatt értünk el. • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 09/21/2012
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 09/28/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page