Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 21 Sep 2012 10:31:25 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2012. szeptember 27., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban


Kürti Jenő (ELTE, Biológiai Fizika Tanszék)
"Mit tudhatunk meg Raman-spektroszkópiával a szén nanocsövekről
illetve a grafénről"Kivonatos ismertetés:

A szén nanocsövek és a grafén napjaink ,,sztár" anyagai közé tartoznak, s mint ilyenek, azt gondolom jól ismertek a fizikusok körében. Éppen ezért az előadásban csak rövid általános bevezetőt adok róluk. Tulajdonságaikat sokféle kísérleti módszerrel vizsgálják, közülük az egyik legfontosabb a Raman-spektroszkópia.
Ezzel a rugalmatlan fényszórásos módszerrel alapvetően az adott anyag rezgési spektruma vizsgálható, és ez a spektrum az egyszerű esetekben független a gerjesztő lézer frekvenciájától. Más a helyzet, ha akár a bejövő, akár a kimenő foton energiája rezonanciába kerül egy valódi elektronátmenettel, ahogy az a szén nanocsövek és a grafén esetében be is következik. Ilyenkor különböző lézerfrekvenciákon fölvéve a Raman-spektrumot nemcsak a rezgési tulajdonságokról, hanem az elektronszerkezetről is kapható - nem is akármilyen - információ. Ezekre szeretnék példákat mutatni részben irodalmi, de nagyrészt saját eredményeink alapján. A Raman-spektrum négy részére fogok koncentrálni: a csak a nanocsövekre jellemző ú.n. lélegző módusra, a grafén (és a grafit) legfontosabb rezgési sávjára, az ú.n. G-sávra, valamint egy különleges sávra, a rendezetlenség által indukált ú.n. D-sávra és annak ,,felharmonikusára".  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 09/21/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page