Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELI

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELI


Chronological Thread 
  • From: Földes István <foldes.istvan AT wigner.mta.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ELI
  • Date: Fri, 21 Sep 2012 10:39:56 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Wigner RCP RMI

Tisztelt kollégák!
Érdekes, hogy itt még nem kapott nyilvánosságot az a (nem sok helyen hirdetett) kicsi hír, miszerint Románia megkapta az ELI (Extreme Light Infrastructure) romániai berendezésének beruházásához szükséges pénzt
az Európai Uniótól (http://index.hu/tech/2012/09/18/unios_tamogatassal_epul_a_roman_szuperlezer/).
Mint ismeretes, aez ELI (a magyar zsargonban szuperlézer) 3 helyszínen épülne, különböző funkciókkal, paraméterekkel. A cseh partner már több mint egy éve megkapta a támogatást (az EU struktúrális alapjaiból), ott már nagyban építkeznek, most a románok is nekikezdhetnek.
Magyarország viszont még be sem adta igényét Brüsszelbe, pedig a boldogító jóváhagyásra ott több hónap, akár egy év is szükségeltetik. A kormány augusztus végére igérte azon vizsgálatok lebonyolítását, amellyel tisztázni kívánták a késedelmek okát, ezzel kapcsolatban július végén, augusztus elején számos cikk jelent meg a sajtóban.
Summa summárum: ismét lemaradtunk annak ellenére, hogy a progam vezetői azon a kevés gyűlésen, ahova (legutóbb még tavaly) az RMKI képviseletében meghívtak, nem győzték hangsúlyozni, hogy főképp Romániával összehasonlítva milyen szépen halad a program előkészítése. Megjegyezném, hogy a pályázat tudományos része - amelyben több hazai fizikussal együtt magam is közreműködtem -Krausz Ferenc koordinálása mellett már tavaly májusra elkészült.
Továbbra is remélvén azt, hogy a nagy hallgatás nem a program végleges elásását jelenti maradtam
Földes István
  • [Fizinfo] ELI, Földes István, 09/21/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page