Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Tue, 21 Aug 2012 15:39:15 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. augusztus 23-án, csütörtökön 11:00-kor


Horváth Dezső
(WFK Részecske- és Magfizikai Intézet)

A Higgs-bozon megfigyelése az LHC-nál: műhelytitkok


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
A 2012. július 4-i bejelentésnek (már előtte :-) óriási sajtóvisszhangja
volt: az LHC két kísérlete (ATLAS és CMS) két különböző protonütközési
energiánál (7 TeV 2011-ben és 8 TeV 2012-ben), két különböző bomlási
módusnál is megfigyelt a Standard Modell Higgs-bozonjának megfelelő
tulajdonságokkal rendelkező új részecskét. Év végéig a részletes
tanulmányozással be fog bizonyosodni, hogy az új részecske tényleg a
Higgs-bozon, vagy valami más; ez utóbbi volna igazán izgalmas. Az
előadásban a Higgs-bozon és a CMS-kísérlet vázlatos leírása után
megmutatom, hogyan jut el egy nagyenergiás együttműködés, esetünkben
konkrétan a CMS-kísérlet, egy ilyen bejelentésig, és ahhoz miben nyilvánul
meg a közel 3000 résztvevő egyéni hozzájárulása.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page