Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizikus golyatabor - felhivas a hajdani resztvevokhoz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizikus golyatabor - felhivas a hajdani resztvevokhoz


Chronological Thread 
  • From: Gyula Dávid <dgy4242 AT gmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizikus golyatabor - felhivas a hajdani resztvevokhoz
  • Date: Thu, 2 Aug 2012 17:27:19 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

*Felhívás az ELTE TTK fizikus gólyatáborainak hajdani résztvevőihez*

Tisztelt kollégák, kedves egykori gólyatáborozók!

Kedvenc intézményünk nevezetes jubileumhoz közeledik: három héten belül
megválasztjuk
a Huszonötödik Vadászt. Ebből az alkalomból szeretnénk összegyűjteni a
hajdani táborok
adatait, feldolgozni és közzétenni a csak a résztvevők emlékeiben élő
részleteket.

Aki volt valamelyik táborban, az tudja, hogy a helyszíni körülmények nem
ideálisak a
papírmunkára, dokumentációk, kimutatások, névsorok és táblázatok
készítésére. Ezért
minden ilyen jellegű munkát utólag kell elvégeznünk - és mivel ez a munka
közvetlenül
a táborok befejezése után senkinek sem jutott eszébe, ezért marad az
utólagos, jubileumi
rekonstrukció.

Kérem tehát azokat, akik jelen voltak egy vagy több hajdani gólyatáborban,
és még
emlékeznek a részletekre (akár a legkisebb adat is hasznos lehet!), írják
meg nekem
a dgy4242 kukac gmail.com címre. Különösen szívesen fogadjuk az egyes
táborok
szervezőinek, ezek segítőinek, valamint az utolsó tábori este
főszereplőinek
visszaemlékezéseit.


*A főbb kérdések, amikre választ várunk:*

Melyik évben voltál gólyatáborban? (Aki többször is volt, mindegyikről
írhat, de legfőképp
arra a táborra vagyunk kíváncsiak, amelyikben a válaszoló gólyaként vett
részt.) Gólyaként
vagy öregként (az utóbbi esetben hányad éves korodban)? (Az első, mai
értelemben vett
gólyatábornak nevezhető rendezvény a nyolcvanas évek közepén volt a Bükkben
- de
hogy melyik évben, arról nagy viták dúlnak az emlékezők között.)

Idézz fel néhány nevet hajdani évfolyamtársaid közül, akikkel együtt voltál
a gólyatáborban!

Voltak-e a táborban meghívott bölcsész gólyalányok (speciális esetben
bölcsész fiúk)?
Ha igen, idézz fel néhány nevet (plusz nicknevet)! Milyen szakosok voltak a
bölcsészek?

Ki(k) szervezték a tábort? Ki volt a főnök, kik a segítői, ki vezette a
tábori
csomagszállító járműveket? Ki főzőtt a táborban?

Hol volt a tábor? (A legtöbb gólyatábort a Zemplénben rendeztük, de az első
években
előfordultunk a Bükk és a Mátra kies tájain is.)

Milyen útvonalon haladt a vándortábor? Van néhány standard kiindulópont,
Füzér,
Boldogkőváralja és Regéc, standard befutóhely, mint a Sárospatak melletti
Botkő vagy
Füzér. Ezek sokféle kombinációját bejártuk már, ezenkívül néhány unortodox
útvonal is
előfordult. Akinek részletesebb és pontosabb emlékei vannak, azt is örömmel
fogadjuk,
hiszen pl. "Telkibánya" néven legalább négy különböző táborhelyre
emlékezhetünk
(erdő mélyén fák között, nagy tisztáson a patak mellett, a Jégverem
környékén, bent
a faluban a középiskolás tábor mellett).

Végigjártátok-e a tervezett útvonalat, vagy ezt a Flórika-forrásnál lakozó
Esőisten
megakadályozta? (Több alkalommal előfordult, hogy az eső miatt a
vándortábor nem
tudott tovább vándorolni, és az utolsó napon a hegyek közül, Kőkapuról,
Flórikáról vagy
más táborhelyről kellett hazamenekülni.)

Használtatok-e szivacsjegyeket? (Eme nevezetes intézmény születése
körülményeinek
még nem sikerült utánajárnunk.)

Voltak-e nyakba akasztós dögcédulák, speciális "gólya", "öreg", "bölcsész"
stb felirattal?

Kaptatok-e tábori pólót, és ha igen, milyen ábra volt rajta? (Az ábrák
rajzolói is
jelentkezhetnek, sőt elküldhetik a filet is!) Volt-e a pólón latinra
fordított tábori
jelmondat?

Milyen speciális tábori dalokat énekeltetek? Volt-e olyan dal, ami ott,
abban a táborban
született?

Osztogattak-e a szervezők tábori daloskönyveket?

Volt-e a táborban a szokásos napi programokon felül extra kulturális
esemény? Pl.
gyilkos-játék, számháború (egymás közti, vagy más tábor lakói ellen),
"István, a király"
előadás, H-vonás-kereső kommandó szervezése, dupla szivárvány megcsodálása,
spontán fadöntés védett területen, tábori olimpia, fábaszorulási verseny,
hastánc a
budi tetején, 42 emberes famászás, fürdőzés a Bodrogban és/vagy a
malomkőbánya
Tengerszemében, esetleg a László-tanya melletti magántóban, az erdei
mocsárban
vagy Kishuta kellős közepén, sátorverés a fa tetején, H3-fészekrakás,
erdészlátogatás,
pudingtemetés, képviselőjelölti kortesbeszédek, tűzijáték,
Köjál-ellenőrzés, stb.
(A felsorolt események mind megtörténtek, csak már nem tudjuk, mikor...)

Volt-e a táborban éjszakai túra? (Nem azonos a spontán eltévedéssel és
éjszakai
beérkezéssel!) Honnan hova? Volt-e ezt követő gyertyafényes sziklánalvás?

Volt-e a táborban tiszteletbeli fizikus-, illetve tiszteletbeli
bölcsész-avatás?
Ha igen, hol, melyik táborhelyen, és kik szervezték?

Ki volt a táborban a Medve, és kit választottatok Vadásszá? Van jó néhány
Vadász,
akinek csak a nickjét tudjuk (vagy már azt sem...), becsületes polgári
nevükre senki
sem emlékszik. Ha ezek a nevek most kiderülnének... Az első Vadászat
1989-ben
esett meg, a korábbi táborozók ilyen információt nem küldhetnek
(sajnálhatják.) Volt
egy rreguláris eset is, amikor egyszerre két Vadászt választottunk, így jön
ki az a
korábban említett adat, hogy idén következik a huszonötödik.
Az egyik Vadásznak/Medvének felesége is volt, őt is keressük.

Egyéb: örömmel fogadunk mindenféle más adatot, emléket, sztorit, képeket,
fényképgyűjteményre mutató linket, táborban fellángolt szerelemből származó
gyermekek fotóit stb.


Kérjük, hogy akinek ilyen jellegű tábori emlékei vannak, lehetőleg
augusztus 10
előtt küldje el nekem. Reméljük, hogy a nagy számok törvénye és az
egymással
átlapoló emlékek alapján sikerül összeállítanunk a gólyatáborok teljes
történetét.
A feldolgozott információkat közzétesszük a tábor weblapján (bofi kukac
elte.hu),
ahol már most is számos fotó, tábori beszámoló, hangfelvétel és tábori
daloskönyv
található.

Előre is köszönjük minden régi táborozó emlékeit - az idei és jövendő
gólyatábori
résztvevők, valamint a Medvék és a Vadászok nevében!

dgy
(Dávid Gyula, dgy4242 kukac gmail.com)
ős-gólyatáborozó


  • [Fizinfo] Fizikus golyatabor - felhivas a hajdani resztvevokhoz, Gyula Dávid, 08/02/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page