Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.mta.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 29 Mar 2012 16:14:10 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 29 Mar 2012 15:41:54 +0200 (CEST)
From: Zoltan Mate
<mate AT atomki.mta.hu>
To:
mind AT atomki.hu,

bacso AT tvnetwork.hu,
GeorgeShpenik
<gshpenik AT gmail.com>,
Valek Aladár
<valek AT digikabel.hu>,
Cristina Bordeanu
<bordeanu AT namafia.atomki.hu>,

potornai AT tigris.klte.hu,
Napfizika
<baranyi AT tigris.klte.hu>,

gmezo AT puma.unideb.hu,

kalman AT tigris.klte.hu,

kovacs_agi AT tigris.klte.hu,

ludmany AT tigris.klte.hu,

murakozyj AT puma.unideb.hu,

angeli AT tigris.unideb.hu,

cserpak AT falcon.phys.klte.hu,

csikai AT delfin.klte.hu,

darai AT atomki.hu,

demeny AT tigris.klte.hu,

egray AT dragon.unideb.hu,

isza AT tigris.klte.hu,

kiki AT tigris.klte.hu,

misak AT puma.unideb.hu,

raics AT tigris.unideb.hu,

skm AT falcon.phys.klte.hu,

sudar AT falcon.phys.klte.hu,

szs AT tigris.unideb.hu,

szillasi AT falcon.phys.klte.hu,

varma AT tigris.klte.hu,

zilizi AT falcon.phys.klte.hu,

etakacs AT radiosurgery.hu,

katonag AT dragon.unideb.hu,

dbeke AT delfin.klte.hu,

cserhati AT delfin.klte.hu,

ldaroczi AT tigris.klte.hu,

erdelyi AT tigris.klte.hu,

zerdelyi AT dragon.unideb.hu,

harasztosi AT tigris.klte.hu,

glanger AT tigris.klte.hu,

iaszabo AT tigris.klte.hu,

dezsoz AT tigris.klte.hu,

baradacs AT atomki.hu,

kornyei AT izotop.hu,

zpapp AT tigris.klte.hu,

vibok AT dtp.atomki.hu,

schram AT dtp.atomki.hu,

nagys AT dtp.atomki.hu,

anagy AT madget.atomki.hu,

feri AT dtp.atomki.hu,

gulacsi AT dtp.atomki.hu,

sailer AT dtp.atomki.hu,

filtam AT freemail.hu,

igibbigi AT freemail.hu,

mtimea48 AT freemail.hu,

iwantnobelprice AT gmail.com,

szithak AT gmail.com,

tmarcell AT atomki.hu,

laci892 AT gmail.com,

ilentei AT dtp.atomki.hu
Subject: [Mind] Atomki-szeminárium

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2012. április 5-én, csütörtökön 11:00-kor


Juhász Zoltán
(Atomki)


1. Ion - felület kölcsönhatások nanokapillárisokban
2. Energetic H- emission in collisions of H-bearing molecules and
molecular ions

címmel intézeti habilitációs előadás tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:

1. Ion-felület kölcsönhatások nanokapillárisokban

Lassú ionok képesek áthaladni szigetelő fóliákban kialakított vékony
kapillárisokon, még akkor is, ha viszonylag nagy beesési szögben érkeznek
az ionok. A jelenséget, amit nemrég fedeztek fel, a kapillárisok
önszervező módon történő feltöltődése okozza, ami az ionok egy jelentős
részénél megakadályozza, hogy azok a felület közelébe jussanak. Az átjutó
ionok így nagyrészt megtartják eredeti töltésállapotukat, és a
kapillárisok irányába terelődve távoznak. Ez a jelenség alkalmazásokban is
szerepet játszik, ahol ionokat irányítanak kis csövecskékkel, de az
önszervező jelenség megértése alapkutatás szempontjából is érdekes. Az
előadásomban beszámolok az ATOMKI-ben végzett kutatásainkról, amelyekben
néhány 100 nm átmérőjű kapillárisokon átjutott, eredeti töltésállapotú
ionok mellett vizsgáltuk a részlegesen vagy teljesen semlegesítődött
lövedékionok kétdimenziós szögeloszlásait is. Némileg meglepő módon,
jelentős semleges komponenst figyeltünk meg, míg a részlegesen
semlegesítődött ionok aránya elhanyagolható volt. A semlegesített
lövedékek a felülettel való kölcsönhatásban jönnek létre, és mivel egyenes
vonalban repülnek, megmutatják, hol kerültek kölcsönhatásba a felülettel.
Ez nagyobb bepillantást ad a kapillárisfalak feltöltődésének folyamatába,
mint csupán az eredeti töltésállapotú ionok tanulmányozása. Részletesen
tanulmányoztuk a szögeloszlások dinamikáját mind az eredeti töltésállapotú
ionokra és a semleges részecskékre, és az eredményeket más
laboratóriumokban mért eredményekkel is összehasonlítottuk. Oszcillációkat
figyeltünk meg a kilépő ionok irányszerinti eloszlásában, ami a
kapillárisok ellentétes oldalain kialakuló feltöltött szigeteknek
köszönhető. A semleges részecskéknél is tapasztaltunk oszcillációkat, de
kisebbet és fázisban eltérőt. Ezekből a megfigyelésekből következtetni
tudtunk a semlegesítődés módjára. Több anyagot vizsgáltunk meg a kutatás
során, melyek esetenként nagyon eltérően viselkedtek. Ez jelzi, hogy egy
nagyon összetett jelenségről van szó, amelynek teljes megértéséhez
szisztematikus kísérleti munka kell.

2. Energetic H- emission in collisions of H-bearing molecules and
molecular ions

Emission of negatively charged particles has been investigated in
collisions of 7-keV OH+ ions with Ar atoms and acetone molecules. In
addition to electron emission, the formation of H- anions was observed in
both collision systems. According to a kinematic analysis, these hydride
anions were produced in close atom-atom collisions. The results obtained
with Ar provide the demonstration that a negative hydrogen ion can be
emitted with large kinetic energy when a positive H-bearing molecular ion
suffers a binary collision with a single atomic center. In the case when
the hydroxyl cation collides with an acetone molecule, beside this
process, emission of H- ions was observed in a wide range of velocities,
by detachment of H-centers from the target. The presently observed routes
for formation of H- are of potential interest for a detailed description
of the collision events in the interstellar medium and planetary
atmospheres. A non negligible H- production in biological tissues could be
relevant for ion therapy and for radiolysis in general.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page