Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Tehetséggondozás okt. 29-én

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Tehetséggondozás okt. 29-én


Chronological Thread 
  • From: "Mizser Attila" <mzs AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Tehetséggondozás okt. 29-én
  • Date: Thu, 27 Oct 2011 18:36:37 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Hegedüs Tibor kérésére teszem közzé az alábbiakat.

----------------------------------------------------------------------------

F E L H Í V Á S !

----------------------------------------------------------------------------

mindazon középiskolák, szakkörök, valamint középiskolai tanárok és
szakkörvezetők számára, akik érdekeltek és/vagy elhivatottak a
középiskolás korosztály CSILLAGÁSZATI-ŰRKUTATÁSI tárgyú
tehetség-gondozásában, állandó vagy időszaki szakkört vezetnek-szerveznek
diákoknak.

----------------------------------------------------------------------------

2011. október 29-én, szombaton 11 órai kezdettel projekt-indító
kerekasztal beszélgetést kezdeményezünk az említett kör számára az MCSE
Polaris Csillagvizsgálójában (Budapest, III. kerület, Laborc u. 2/c.).

----------------------------------------------------------------------------

A kerekasztal beszélgetés apropója Magyarország 2011-ben megtörtént
csatlakozása a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia
Szervezethez (és első olimpiai részvételének tanulságai).
Az ottani első tapasztalatok alapján egybehangzó közakarat, hogy hazánk is
felzárkózzon az e területen más országokban megfigyelhető meglehetősen
fejlett, jól működő rendszerhez!

A megbeszélésen részt vesznek az első olimpiai diákcsapat tagjai is, és a
diákok szemszögéből is el tudják mesélni tapasztalataikat, véleményüket.
Bemutatunk néhány olimpiai feladatot, és ismertetjük a megoldás menetét
is.

FŐ CÉLKITŰZÉS:
2011-től folyamatossá váló, több területen működő tehetséggondozási
program indulna (hasonlóan a fizikához, matematikához és más, nemzetközi
diákolimpiai és tehetség-gondozási hagyományokkal büszkélkedő
tudományághoz hasonlóan) a csillagászat és űrkutatás terén! Ennek
számtalan eleme már
eddig is létezett (szakkörök, diák-kutatási patronálási program, stb.) de
ezt ezután sokkal szervezettebbé is tennénk, így anyagi támogatásokat is
könnyebben szereznénk a célkitűzések megvalósítására, végül pedig:
évenként, megfelelő ütemezésben rendszeressé váló vetélkedősorozattal,
felmenő rendszerű válogató versenyekkel kerülhetne összeállításra az
évente kiutazó magyar olimpiai csapat.

AZ OKTÓBER 29-i TALÁLKOZÓVAL CÉLUNK:
az érdeklődés felmérése a középiskolai tanárok és szakkörvezetők körében,
a korábbi évek során a fentebb körvonalazott területeken már eddig is
sokat tett, elhivatott szakkörök, tanárok megismerése, a
tehetséggondozásba bekapcsolódni kívánó iskolák feltérképezése, a
szorosabb kapcsolattartás és a hírek és segédanyagok gördülékenyebb
szétosztása miatti megismerése. A tehetséges diákok felkutatásának és
felkészítésének kérdéseinek tisztázása, módszertani egyeztetés...
Ötletelés... A tanárok-szakkörök igényei, kérdései, kérései, megoldásra
váró problémái...

A tervek szerint 2011. novemberében meghirdetésre kerül a következő évi
olimpiai felkészülést is célzó új nemzeti csillagászati vetélkedő! Erről
is esik majd szó.

----------------------------------------------------------------------------

Várunk minden érdeklődőt, a projektbe saját munkájával, ill.
diákjai-szakkörösei felkészítésével bekapcsolódni szándékozó kollégát.

Kérjük mindazokat, akik megkapják ezt a körlevelet, hogy továbbítsák az
általuk ismert szakkörvezetőknek, tanár kollégáknak is, inkább kétszer
kapja meg valaki, mintsem kimaradjon az értesítésből! Célunkat csak akkor
tudjuk elérni, ha mind közelebb sikerül kerülnünk a "teljességhez", azaz
valamennyi, a kezébe kerülő diákoknak csillagászatot és űrkutatást
lelkesen tanító középiskolai tanárt sikerülne megtalálnunk! A jelenlegi
címlistánk bizonyosan nem teljes...

A projekt induló gondozói: Szegedi Tudományegyetem csillagász
szakcsoportja, a BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet (Baja) kollektívája, és az
MCSE. Az IOAA hazai koordinátora: Dr. Hegedüs Tibor (Baja) E-mail címére
várja az előzetes jelentkezéseket a kerekasztal megbeszélésre (
hege AT electra.bajaobs.hu
) - de ez csupán a helyszín előkészítése miatt
ajánlott, bárki, akár az utolsó pillanatban is eldöntheti a csatlakozását
és személyes megjelenését a tervezett megbeszélésen. A lényeg, hogy minél
többen legyünk!
--
Mizser Attila főtitkár
Magyar Csillagászati Egyesület
http://www.mcse.hu
Tel.: +36-70-548-9124

  • [Fizinfo] Tehetséggondozás okt. 29-én, Mizser Attila, 10/27/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page