Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] MFA Szeminarium (Dódony I.)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] MFA Szeminarium (Dódony I.)


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MFA Szeminarium (Dódony I.)
  • Date: Thu, 27 Oct 2011 12:39:55 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MFA Szeminárium

Dr. DÓDONY István, (ELTE Ásványtani Tsz.)

Transzmissziós elektron-mikroszkópia
az anyagtudományban (szubjektíven)

2011. november 2.-án, szerdán 11:00 órakor
az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet Tanácstermében,
KFKI 26. épület I. emelet

Minden érdeklődőt szívesen várunk

Kádár György (MFA)
kadargy AT mfa.kfki.hu

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page