Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD védés -- Pekker Áron

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD védés -- Pekker Áron


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Mihaly <mihaly AT phy.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD védés -- Pekker Áron
  • Date: Tue, 16 Aug 2011 13:10:05 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tűzte ki

Pekker Áron
„Wide range optical studies on single walled carbon nanotubes”
című doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2011. augusztus 22. (hétfő) 10 óra
Budapest, Budafoki út 8.
BME F épület, III. lépcsőház, II. em 13.

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetők a BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/  • [Fizinfo] PhD védés -- Pekker Áron, Gyorgy Mihaly, 08/16/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page