Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Köszönetnyilvánítás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Köszönetnyilvánítás


Chronological Thread 
  • From: Selmeci Béla <selm AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Köszönetnyilvánítás
  • Date: Mon, 15 Aug 2011 10:20:40 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA SZFKI

*
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk,

KISS ÁRPÁD

temetésén megjelentek, a búcsú virágait elhelyezték ravatalán, és osztoztak mélységes fájdalmunkban.

A Gyászoló család
  • [Fizinfo] Köszönetnyilvánítás, Selmeci Béla, 08/15/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page